Veřejná výzva k účasti
ve fotografickém projektu

Teplicko - Fotodvojice

Kniha a výstava fotodvojic Teplicka u příležitosti 660 let
od první písemné zmínky o Teplicích nad Metují.

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s Institutem Regionální Paměti připravuje vydání knihy a uspořádání výstavy fotodvojic s tématem „tehdy a dnes“ s cílem přiblížit vývoj města Teplice nad Metují a přidružených obcí a lokalit Bohdašín, Bučnice, Dědov, Lachov, Libná, Nový Dvůr, Střmenské Podhradí a Zdoňov.

Pořadatelé vyzývají profesionální i amatérské fotografy, aby se zapojili do přípravy publikace a výstavy snímky současné podoby míst, jejichž předlohy jsou zveřejněny na této webové stránce.

Nejlepší fotodvojice, vybrané odbornou komisí, budou otištěny v chystané publikaci a zveřejněny na výstavě. Projekt je zaměřený výhradně na fotodvojice odpovídající daným předlohám; solitérní snímky, umělecké fotografie a jiné autorské záměry nebudou do projektu zařazeny.

Projekt začíná 20.5. a končí 20.6. 2022
Fotografie musí být odeslány s identifikačním popisem nejpozději v poslední den projektu, tj. 20.6. 2022; později zaslané fotografie nebudou zařazeny.

Zájemce o účast v projektu žádáme o vyplnění a odeslání formuláře, který je zároveň závaznou přihláškou do projektu. Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě.

Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

Těšíme se na vaši účast a pořízené fotografie. Lovu zdar!
Za organizátory projektu
Petr Bergmann

Galerie předloh

Zde si můžete najít vaši oblíbenou lokalitu.

Teplice - městys

Střed města Teplice nad Metují, dříve označovaný jako Markt-Wekelsdorf

Horní Teplice

Specifická část města, která si dodnes zachovala charakter typické broumovské vesnice

Dolní Teplice

Dolní část města, kde se nachází nádraží a bývalá Popperova textilka, jediná továrna ve městě

Skály - Bischofstein

Někdejší zámeček Bischofstein, osada Skály a zřícenina hradu Skály, dříve zvaného Katzenstein

Bohdašín

Vesnice, která po požáru v roce 1923 již nikdy nenabyla své někdejší podoby

Bučnice

Víska Bučnice v údolí řeky Metuje na cestě mezi Teplickými skalami a Adršpachem

Dědov

Dědov a Javor, německy Ober-Mohren a Nieder-Mohren, táhlá obec podél meandrující Metuje

Kamenec

Vilová část města, jejímž základem byly dodnes dochované chalupy a kostel s poustevnou

Lachov

Stále působivá obec, i přes ztrátu části své malebnosti poválečným bouráním roubených chalup

Libná

Dnes již neexistující rozlehlá obec, která byla po druhé světové válce zcela zbořena

Nový Dvůr

Původně zemědělská lokalita, zpola zbořená a následně proměněná na rekreační osadu

Střmenské Podhradí

Podhradí hradu Střmen, tvořené převážně hotely a penziony pro návštěvníky skalního města

Zdoňov

Jedna z nejpěknějších vesnic na Broumovsku, pyšnící se nejstarším kostelem v regionu

Záboř

Zaniklá lokalita na západním okraji Teplických skal, kterou pohltilo lánové polní hospodářství

Teplické Skály

Teplické Skály

Veřejná výzva
k účasti
ve fotografickém projektu

Teplicko - Fotodvojice

Kniha a výstava fotodvojic Teplicka
u příležitosti 660 let od první písemné zmínky o Teplicích nad Metují.

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s Institutem Regionální Paměti připravuje vydání knihy a uspořádání výstavy fotodvojic s tématem „tehdy a dnes“ s cílem přiblížit vývoj města Teplice nad Metují a přidružených obcí a lokalit Bohdašín, Bučnice, Dědov, Lachov, Libná, Nový Dvůr, Střmenské Podhradí a Zdoňov.

Pořadatelé vyzývají profesionální i amatérské fotografy, aby se zapojili do přípravy publikace a výstavy snímky současné podoby míst, jejichž předlohy jsou zveřejněny na této webové stránce.

Nejlepší fotodvojice, vybrané odbornou komisí, budou otištěny v chystané publikaci a zveřejněny na výstavě. Projekt je zaměřený výhradně na fotodvojice odpovídající daným předlohám; solitérní snímky, umělecké fotografie a jiné autorské záměry nebudou do projektu zařazeny.

Projekt začíná 20.5. a končí 20.6. 2022
Fotografie musí být odeslány s identifikačním popisem nejpozději v poslední den projektu, tj. 20.6. 2022; později zaslané fotografie nebudou zařazeny.

Zájemce o účast v projektu žádáme o vyplnění a odeslání formuláře, který je zároveň závaznou přihláškou do projektu. Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě.

Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

Těšíme se na vaši účast a pořízené fotografie. Lovu zdar!
Za organizátory projektu
Petr Bergmann

Pro účast na projektu
nám zašlete vyplněný formulář.

Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě.

Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org
Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

//
Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Více na stránce Licenční Podmínky

O projektu

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s Institutem Regionální Paměti připravuje vydání knihy a uspořádání výstavy fotodvojic s tématem „tehdy a dnes“ s cílem přiblížit vývoj města Teplice nad Metují a přidružených obcí a lokalit Bohdašín, Bučnice, Dědov, Lachov, Libná, Nový Dvůr, Střmenské Podhradí a Zdoňov. Pořadatelé vyzývají profesionální i amatérské fotografy, aby se zapojili do přípravy publikace a výstavy snímky současné podoby míst, jejichž předlohy jsou zveřejněny na této webové stránce.

O projektu

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.