O projektu

Kniha a výstava fotodvojic Teplicka u příležitosti 660 let
od první písemné zmínky o Teplicích nad Metují.

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s Institutem Regionální Paměti připravuje vydání knihy a uspořádání výstavy fotodvojic s tématem „tehdy a dnes“ s cílem přiblížit vývoj města Teplice nad Metují a přidružených obcí a lokalit Bohdašín, Bučnice, Dědov, Lachov, Libná, Nový Dvůr, Střmenské Podhradí a Zdoňov.

Pořadatelé vyzývají profesionální i amatérské fotografy, aby se zapojili do přípravy publikace a výstavy snímky současné podoby míst, jejichž předlohy jsou zveřejněny na této webové stránce.

Nejlepší fotodvojice, vybrané odbornou komisí, budou otištěny v chystané publikaci a zveřejněny na výstavě. Projekt je zaměřený výhradně na fotodvojice odpovídající daným předlohám; solitérní snímky, umělecké fotografie a jiné autorské záměry nebudou do projektu zařazeny.

Projekt začíná 20.5. a končí 20.6. 2022
Fotografie musí být odeslány s identifikačním popisem nejpozději v poslední den projektu, tj. 20.6. 2022; později zaslané fotografie nebudou zařazeny.

Zájemce o účast v projektu žádáme o vyplnění a odeslání formuláře, který je zároveň závaznou přihláškou do projektu. Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě.

Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

Těšíme se na vaši účast a pořízené fotografie. Lovu zdar!
Za organizátory projektu
Petr Bergmann

O projektu

Kniha a výstava fotodvojic Teplicka u příležitosti 660 let
od první písemné zmínky o Teplicích nad Metují.

Město Teplice nad Metují ve spolupráci s Institutem Regionální Paměti připravuje vydání knihy a uspořádání výstavy fotodvojic s tématem „tehdy a dnes“ s cílem přiblížit vývoj města Teplice nad Metují a přidružených obcí a lokalit Bohdašín, Bučnice, Dědov, Lachov, Libná, Nový Dvůr, Střmenské Podhradí a Zdoňov. Pořadatelé vyzývají profesionální i amatérské fotografy, aby se zapojili do přípravy publikace a výstavy snímky současné podoby míst, jejichž předlohy jsou zveřejněny na této webové stránce.

Nejlepší fotodvojice, vybrané odbornou komisí, budou otištěny v chystané publikaci a zveřejněny na výstavě. Projekt je zaměřený výhradně na fotodvojice odpovídající daným předlohám; solitérní snímky, umělecké fotografie a jiné autorské záměry nebudou do projektu zařazeny.

Projekt začíná 20.5. a končí 20. 6. 2022
Fotografie musí být odeslány s identifikačním popisem nejpozději v poslední den projektu, tj. 20.6. 2022; později zaslané fotografie nebudou zařazeny. Zájemce o účast v projektu žádáme o vyplnění a odeslání formuláře, který je zároveň závaznou přihláškou do projektu. Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě. Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

Těšíme se na vaši účast a pořízené fotografie. Lovu zdar!
Za organizátory projektu
Petr Bergman

Pro účast na projektu
nám zašlete vyplněný formulář.

Vyplněním a odesláním formuláře vyslovujete souhlas s podmínkami, které najdete zde.

Účast v projektu Teplicko: fotodvojice je dobrovolná a poskytnutí fotografií je bezúplatné. Odměnou za účast v projektu je jeden autorský výtisk za každou zveřejněnou fotografii v knize nebo na výstavě.

Fotografie nám pak můžete zaslat skrze Úschovnu, Dropbox nebo na email fotodvojice@broumovsko.org
Na tento e-mail lze rovněž zasílat veškeré dotazy a podněty k projektu.

//
Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Více na stránce Licenční Podmínky